Par uzņēmumu

Uzņēmums "Kokkalēji" dibināts 2013. gadā īstenojot ELFLA projektu par "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)".


Uzņēmuma vadītājam ir 20 gadu pieredze galdniecībā un kokapstrādē – mācoties LLU un vadot ražošanu Kurzemes puses uzņēmumos.


Uzņēmums "Kokkalēji" galvenokārt specializējas uz individuālo un būvfirmu pasūtījumu izpildi. Mēs izgatavojam visu nepieciešamo no koksnes un tās materiāliem mājas būvniecības laikā un labiekārtojot to.


Daļa no saražotās produkcijas tiek eksportēta uz Skandināvijas valstīm.